Trzeba uczyć się całe życie. Najważniejsza jest stabilność leczenia. Metoda bardzo przekonująca.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *