SZKOLENIA dla lekarzy - lip bumper / GMD

Leczenie pacjentów dorosłych

Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych, to technika ortodontyczna, która pozwala na dystalizację zębów bocznych w górnym łuku zębowym za pomocą dystalizatora GMD lub lip bumpera i w dolnym łuku zębowym za pomocą lip bumpera. Dzięki dystalizacji zębów bocznych można uniknąć ekstrakcji przedtrzonowców i bezpiecznie uszeregować stłoczone zęby w odcinku przednim uzyskując piękny szeroki uśmiech.

Zapraszam na szkolenia:

➣ Lip bumper

Termin i miejsce: 27-05-2022 r. Kraków, Vienna House Andel’s Cracow, ul. Pawia 3

➣ GMD, płyta Nance’a, łuk podniebienny

Termin i miejsce:  28-10-2022 r. Kraków, Vienna House Andel’s Cracow, ul. Pawia 3

Organizator i zapisy: Pracownia Pozytywnych Zmian. Kontakt: (+48) 793 199 770; szkolenia@pracowniapz.pl