SYMPOZJUM ORTOTROPICZNE

18 Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa
Kierowania Wzrostem Twarzy – Ortotropii

18th Symposium of International Association of Facial Growth Guidance

23 – 24 września, 2022 r. Kraków

Rejestracja przez: www.ortotropia.com.pl

Organizator:
Pracownia Pozytywnych Zmian

Tel.: (+48) 793 199 770

 szkolenia@pracowniapz.pl