KONFERENCJA ORTODONTYCZNO - LOGOPEDYCZNA

II Konferencja ORTODONTYCZNO – LOGOPEDYCZNA

Ortodontyczne leczenie wczesne we współpracy z logopedą

14 października 2023 r. KRAKÓW

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Ingardena 3

Zapisy: ortotropia.konferencja@gmail.com

Tel.: 882 066 004

Koszt:

-rejestracja do 31.08.2023: 800 zł

-po 1.09.2023: 1200 zł

 

Program:

Rzeczywista rotacja żuchwy – kluczowy etap prawidłowego rozwoju twarzy dziecka

Dr n.med. Dominik Piskorski, ortodonta

Wpływ matrycy funkcjonalnej Mossa na powstawanie wad twarzy i jej związek z leczeniem ortodontycznym i chirurgicznym.

Dr n.med. Krzysztof Dowigerd, chirurg szczękowo-twarzowy

Czytanie twarzy – wstęp do diagnostyki i leczenia ortotropicznego

Lek. dent. Katarzyna Chmielińska-Popiołek

Ankyloglosja – diagnoza i korekta chirurgiczna w kontekście postawy i funkcji jamy ustnej

Lek. dent. Olga Iluk, periodontolog

Mioterapia w aspekcie rozwoju i leczenia układu stomatognatycznego

Dr n. hum. Magdalena Skrzyp-Knapek, logopeda; mgr Paulina Młyńska, neurologopeda