Ortotropia wydaje się stanowić brakujący element w pełnej, świadomej opiece nad pacjentem w okresie wczesnego rozwoju, który aktualnie sprowadzany jest do profilaktyki oraz leczenia choroby próchniczej. Dzięki ortotropii rozwój zgryzu oraz twarzoczaszki w najbardziej aktywnym okresie wzrostu dziecka ma szansę na właściwe zarządzanie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *