Metoda CAD bardzo ciekawa a przedstawione przypadki świadczą o jej skuteczności.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *