Metoda CAD bardzo ciekawa a przedstawione przypadki świadczą o jej skuteczności.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment