Ortotropia jest wyzwaniem dla lekarza i pacjenta. Dr Piskorski przedstawia w bardzo jasny sposób sens leczenia i jego zalety. Organizacja kursu pod względem praktycznym bez zastrzeżeń. Doktor bardzo chętnie odpowiada na pytania kursantów i  przy pacjentach przedstawia jasno pracę z bioblokami.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *