Ortotropia wymaga całościowego podejścia do pacjenta. Nie leczymy tylko “krzywych” zębów, ale walczymy o zdrowie dziecka, o szerokie drogi oddechowe, prawidłową postawę. “Skutkiem ubocznym” jest ładny wygląd twarzy. Ortotropia wymaga od lekarza, pacjenta i jego rodziców determinacji, wytrwałości i dyscypliny ale w zamian daje zdrowie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *