Ortotropia daje możliwość całościowego spojrzenia na pacjenta uwzględniając biologiczne możliwości jego leczenia. Kurs „in office” daje możliwość bardzo bliskiego kontaktu z leczonym pacjentem oraz metodą. Zajęcia praktyczne umożliwiają w praktyce poznanie aparatów, zaobserwowanie koniecznej relacji lekarz-pacjent oraz wyczulają na trudności w zastosowaniu tej metody leczenia.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment