Ortotropia cz.1. Metoda odpowiada na wiele pytań dotyczących leczenia pacjentów z długą twarzą i kontroli wymiaru pionowego. Daje narzędzie do wczesnego leczenia pacjentów z nieprawidłową postawą i z dysfunkcjami oddychania.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *