Ortotropia daje szansę na leczenie pacjentów małoletnich, którym klasyczna ortodoncja zaleca czekać, podczas gdy wada zgryzu się pogłębia. Jest to też jedyna skuteczna metoda leczenia bez pogarszania profilu pacjenta. Podczas szkolenia widzieliśmy jak piękne twarze mają dzieci, które przeszły leczenie ortotropiczne. Mimo, że leczenie jest wymagające, naprawdę warto!