Zdobyłam ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Bardzo duża liczba przypadków prezentowanych na kursie potwierdza ideę bezekstrakcyjnej wielokierunkowej rozbudowy łuków zębowych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *