Metoda jest genialna! Logiczna – działanie na przyczynę a nie na skutek. Dla lekarza technicznie trudna, sporo szczegółów…Wszystko warte tego, by cieszyć się stabilnym leczeniem w wieloletniej perspektywie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *