Kolejne bardzo owocne w wiedzę spotkanie. Dominik bardzo starannie odpowiada na wszelkie pytania, rozwiązuje problemy powodując, że ortotropia staje się jeszcze bliższa sercu i łatwiejsza do samodzielnego zastosowania we własnej praktyce. Wielokierunkowość dobrodziejstw wypływająca z leczenia ortotropicznego powoduje, że z wielkim przekonaniem stosuję tę technikę u dzieci, a zwłaszcza własnych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *