Ortotropia otwiera oczy. To wiedza, która powinna być oczywista i naturalna. Mam nadzieję, że coraz więcej dzieci będzie miało szansę na wczesne leczenie ortotropiczne a dzięki niemu szerokie drogi oddechowe i piękną twarz.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *