Ortotropia otwiera oczy. To wiedza, która powinna być oczywista i naturalna. Mam nadzieję, że coraz więcej dzieci będzie miało szansę na wczesne leczenie ortotropiczne a dzięki niemu szerokie drogi oddechowe i piękną twarz.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment