Najbardziej odkrywczą myślą w książce Johna Mew  było to, że podstawowe czynności fizjologiczne takie jak oddychanie, żucie, połykanie, siedzenie ma ogromny wpływ na rozwój zgryzu, twarzy i całego organizmu. U każdego pacjenta z wadą zgryzu te czynności są zaburzone. ORTOTROPIA kładzie nacisk na te zaburzenia i posiada dobre narzędzia do ich skorygowania.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *