Interesujące spojrzenie na najmłodszych pacjentów, uświadamiające jak istotne jest rozpoczęcie leczenia w wieku przedszkolnym. Metoda do wdrożenia w moim życiu zawodowym.