Wiadomości rzetelnie i uczciwie przedstawione. Dziękuję za pokazanie błędów i niepowodzeń i otwartość w dyskusji.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment