Wiadomości rzetelnie i uczciwie przedstawione. Dziękuję za pokazanie błędów i niepowodzeń i otwartość w dyskusji.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *