Ortotropia zwraca ogromną uwagę na fundamenty diagnostyki wzrostu, czytanie twarzy, tworzenie przestrzeni pod prawidłowy rozwój twarzy, dróg oddechowych z uwolnieniem pełnego potencjału w okresie rozwojowym. Daje szansę dla zdyscyplinowanych na zmianę kierunku wzrostu. W odróżnieniu od klasycznej ortodoncji poprawia funkcjonalnie z efektem ortopedycznym relację szczęki i żuchwy bez komponenty zwiększonego wzrostu pionowego(bądź jedynie jego utrzymanie), ze stabilną pozycją tkanek miękkich osiągając prawidłową i długotrwałą okluzję w przestrzeni neutralnej mięśniowo.