Ortotropia zmienia postawę, kształtuje łuki zębowe w przestrzeni neutralnej mięśniowo.