Ze względu na narastający problem wad zgryzu, a przede wszystkim nieprawidłowego rozwoju twarzy, związany z wpływem środowiska na małych pacjentów-ortotropia wydaje mi się być jedynym rozwiązaniem, które pozwala na bardzo wczesne rozpoczęcie leczenia u małego pacjenta. Pozwala na kierowanie wzrostem twarzy, a to w konsekwencji wpływa na polepszenie jakości życia. Szkolenie pozwoliło mi zapoznać się z metodami i kolejnymi etapami leczenia. Szkolenie oceniam bardzo dobrze, dziękuję doktorowi. 🙂