Ortotropia to nowe podejście do leczenia dzieci, znacznie poszerza horyzonty. Pozwala podejść do potrzeb pacjentów w sposób szerszy i pełny.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment