Ortotropia pozwala na poprawę estetyki twarzy dzieci, ale również na poprawę jakości ich życia. Kurs silnie nastawiony na elementy praktyczne.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *