Ortotropia pozwala na poprawę estetyki twarzy dzieci, ale również na poprawę jakości ich życia. Kurs silnie nastawiony na elementy praktyczne.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment