Metoda bardzo ciekawa, dobrze przedstawiona. Bardzo przydatne omówienie możliwych powikłań a nie jedynie prezentacja sukcesów.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *