Metoda bardzo ciekawa, dobrze przedstawiona. Bardzo przydatne omówienie możliwych powikłań a nie jedynie prezentacja sukcesów.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment