(+) Bardzo dobry dobór miejsca kursu- blisko dworca, fajne warunki sali wykładowej, bardzo praktyczny charakter kursu (lip bumper)- konkretne umiejętności i wiedza przekładająca się na pracę kliniczną.
(-) Zbyt dużo niemerytorycznej dyskusji ze strony uczestników- strata czasu i chaos, trochę niedostatek kontroli nad zajęciami praktycznymi- ciężko opanować umiejętność dogięcia poprawnego w trakcie kursu i sporo wątpliwości.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment