Ortotropia zmieniła moje spojrzenie na pacjentów ortodontycznych i na leczenie moich własnych dzieci. Uważam, że nie ma lepszej metody leczenia wczesnego u dzieci.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *