Kurs (ortotropia) otwierający oczy. Kompletnie inne podejście do pacjenta i procesu leczenia. Leczenie nastawione na poprawę zdrowia, a nie aspekt estetyczny. Początki będą trudne, ale mam silną motywację, aby wprowadzić ortotropię w swojej praktyce.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *