Ortotropia w sposób logiczny i naukowy łączy wpływ tkanek miękkich i twardych twarzoczaszki na siebie wzajemnie w trakcie rozwoju dziecka. Pozwala kreować piękne twarze!! Szkoda, że nie poznałam wcześniej ortotropii.