W mojej praktyce często przyjmuję pacjentów, którym inni lekarze kazali czekać do wyrznięcia się zębów stałych i nie chcieli prowadzić leczenia wczesnego. Dzięki ortotropii nie czekamy- działamy! To świetna metoda leczenia małych pacjentów, co prawda trwająca bardzo długo, ale przynosząca świetne efekty. Kurs dziś otwiera oczy nam dentystom, my jutro otworzymy oczy rodzicom naszych małych pacjentów.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment