Z punktu widzenia lekarza stomatologa ogólnie praktykującego kurs był bardzo przystępny, omówiono wiele przypadków. Część praktyczna umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy. Ortotropia jest z pewnością kierunkiem przyszłości. Zdobyta wiedza w znacznej mierze poszerza możliwość holistycznego podejścia do pacjenta.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *