Z punktu widzenia lekarza stomatologa ogólnie praktykującego kurs był bardzo przystępny, omówiono wiele przypadków. Część praktyczna umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy. Ortotropia jest z pewnością kierunkiem przyszłości. Zdobyta wiedza w znacznej mierze poszerza możliwość holistycznego podejścia do pacjenta.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment