Ortotropia to jedyna słuszna droga, aby dzieci były piękne i zdrowe. Wiedza niezbędna każdemu lekarzowi, przekazana w bardzo przystępny sposób.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *