Warto rozwijać wiedzę, która pozwala leczyć najmłodszych pacjentów dbając o ich drogi oddechowe (!) oraz estetykę twarzy. Prowadzący w przystępny i bardzo jasny sposób przekazuje wiedzę i swoje doświadczenie.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment