Kurs (Lip Bumper) prowadzony przejrzyście, dużo przypadków, jasny przekaz informacji.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment