Kurs (Lip Bumper) prowadzony przejrzyście, dużo przypadków, jasny przekaz informacji.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *