PERIODONTOLODZY, CHIRURDZY i PROTETYCY zajmujący się pacjentami w wieku rozwojowym mogą poznać mechanikę biobloków zrozumieć przejściowe pogorszenie zgryzu, tzn. bardzo pożądane wychylenie siekaczy. Książka ta ułatwia wyobrażenie sobie, że krótki okres wzrostu pacjentów, wiąże się z intensywnym leczeniem, a to może wiązać się z odleżynami, zmianami na błonie śluzowej policzków, warg. Objawy te są przejściowe. Dzięki temu leczeniu uzyskujemy stabilną okluzję, bez konieczności retencji.