Warto wyjść ze swojej strefy komfortu i otworzyć się na nowy punkt widzenia. Książka Johna Mew jest idealnym pierwszym krokiem ku temu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *