Szkolenie poszerza horyzonty myślowe. Uświadamia ogromną potrzebę wczesnego leczenia dzieci, dając im szansę na zmianę kierunku wzrostu.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment