Szkolenie poszerza horyzonty myślowe. Uświadamia ogromną potrzebę wczesnego leczenia dzieci, dając im szansę na zmianę kierunku wzrostu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *