Ortotropia pokazuje, że można mieć dobry wpływ na lepsze oddychanie, poprawę postawy ciała i wygląd młodych pacjentów.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment