Ortotropia pokazuje, że można mieć dobry wpływ na lepsze oddychanie, poprawę postawy ciała i wygląd młodych pacjentów.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *