Metoda bardzo logiczna, dająca duże nadzieje na spokojniejszą i bardziej przewidywalną pracę.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment