Metoda bardzo logiczna, łatwa do wdrożenia w gabinecie, ale konieczne jest ukończenie przynajmniej trzech części, gdyż leczenie w rękach niedoświadczonego lekarza jest ryzykowne.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment