Wyczerpująco omówiona, przydatna nowa wiedza. Leczenie (lip bumper) z poszanowaniem dróg oddechowych i rysów twarzy. Teraz tylko wdrożyć.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment