Wyczerpująco omówiona, przydatna nowa wiedza. Leczenie (lip bumper) z poszanowaniem dróg oddechowych i rysów twarzy. Teraz tylko wdrożyć.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *