Ortotropia zmieniła moje spojrzenie na wzrost twarzy. Jest to metoda umożliwiająca leczenie bardzo małych pacjentów, dzięki czemu nie dopuszczamy do pogarszania się już nieprawidłowego wzrostu, a tym samym do deformacji twarzy. Priorytetem są szerokie drogi oddechowe i piękna twarz. Dzięki ortotropii możemy przywracać dzieciom zdrowie.