Szkolenie w jasny i czytelny sposób przedstawia podstawowe założenia ortotropii.