Zupełnie nowe – holistyczne spojrzenie na pacjenta. Nadzieja dla zdeformowanych twarzy dzieci ( w tym mojego😊) Zrozumienie! potrzeby rozbudowy tkanek twardych, oceny tkanek miękkich w celu stabilizacji efektu leczenia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *