Sposób w jaki John Mew przedstawia idee ortotropii (plus kurs dr Piskorskiego) bardzo pomaga zrozumieć idee ortotropii w logiczny i przystępny sposób. Jest to obowiązkowa lektura dla osób, które chcą zacząć leczyć małych pacjentów i leczyć się ortotropicznie.