Szkolenie bardzo otwiera horyzonty oraz diametralnie zmienia spojrzenie na współczesne, popularne leczenie ortodontyczne. Ortotropia wydaje się być zupełnie inną, nową dziedziną medycyny. Znacznie odbiega od dotychczas przedstawianych na szkoleniach, czy w książkach “prawd”. Osoby biorące udział w szkoleniu powinny mieć otwarte umysły, gdyż wiele informacji poruszanych na szkoleniu, jak i w książce, może zaskakiwać. Osobiście uważam, iż każda osoba lecząca ortodontycznie dzieci i młodzież, powinna wziąć udział w konferencji, czy szkoleniu z ortotropii, zmierzyć się z nowymi informacjami, zobaczyć zupełnie inne podejście. Dopiero później- zdecydować co wybiera.

Add a Comment

Musisz być zalogowany w , aby dodać komentarz