Jest to mój pierwszy kurs z ortotropii, mnóstwo wiedzy, która jest w opozycji do leczenia czynnościowego. Metoda jest logiczna. Super, że szkolenie oprócz części teoretycznej jest także z pacjentami, to bardzo cenne.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *