#Ortotropia to jedyna droga do ukształtowania kości twarzy, w taki sposób, aby uzyskać zdrowie-szerokie drogi oddechowe oraz piękne rysy twarzy dla swojego dziecka. Polecam szkolenie stomatologom dziecięcym i ortodontom, aby szerzej spojrzeć na problemy małych pacjentów.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment