Ortotropia jest świetną metodą umożliwiającą kierowanie wzrostem twarzoczaszki dzieci. Efektem są szerokie drogi oddechowe, piękne twarze i uszeregowane zęby. Szkolenie w przystępny sposób przedstawia ogólną filozofię leczenia, a dodatkowo dr Dominik Piskorski podaje wiele wskazówek praktycznych.