Warto aby każdy specjalista pracujący z dziećmi przeczytał książkę Johna Mew. W klarowny sposób przedstawia ona praprzyczynę zaburzonego wzrostu twarzoczaszki oraz podaje metody pozwalające na przyczynowe leczenie pacjentów w wieku rozwojowym.