Metoda niezwykle logiczna i szanująca biologię i naturalny rozwój. Kurs to 2 dni bardzo aktywnych zajęć: pracy przy pacjencie i przyswajania nowych informacji( lub utrwalania już nabytych).

Add a Comment

You must be logged in to post a comment