Metoda niezwykle logiczna i szanująca biologię i naturalny rozwój. Kurs to 2 dni bardzo aktywnych zajęć: pracy przy pacjencie i przyswajania nowych informacji( lub utrwalania już nabytych).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *